Nyheter

 

Klubben har avtale hos Levafro på Levanger om brodering av logo. Her er ett eksempel og prisliste.

 

Prisliste brodering 2014 for Levanger og Innherred hestesportklubb

Stor logo 18-27200,-

Liten logo opptil 10-12 cm65,-

Logo scabrack15-18 cm150,- litt dyrere p.g.a mere arbeid, ikke enkelt materiale

Logo mellomstor logo 15-18 cm100,-

Personlig navn lite 65,-

Personlig navn 15-18 cm100,-

Personlig navn 18-25 cm150,-

 

Med vennlig hilsen

Tove Tvete Undlien

Salgssekr. Profilering

Tlf. 455 06 771

www.levafro.no

25.06.2014

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

Klubbjakker fra Horze

 

Vi prøver og ordne en samlebestilling på klubbjakker, da vi får jakkene billigere jo flere som bestiller. Det er en rød jakke fra Horze.

 

Det er to forskjellige jakker, en som er foret og en ikke. Men de har samme pris. Det er tenkt logo på baksiden av jakken og for de som ønsker det navn på forsiden. Størrelsene går fra xxs – xxl. Der xxs er veldig lik den i str. 12 år, da dette er den minste jakken de har i rød.

 

Pris på ferdig jakke:

Jakke399

Brodering bak (logo)140

Brodering foran (navn)60

Sum:599

 

Denne prisen blir da billigere, jo flere jakker vi bestiller.

Gi meg tilbakemelding om du ønsker å bestille en slik jakke. Setter frist til 03.05.2013 for å bestille på denne bestillingen som gir rabatter. Det vil så klart være mulighet til å bestille jakkene senere, men da vil det ikke være medlemstilbud på dem. Ellers ligger logoen inne hos Horze, slik at hvis det er noen som ønsker noe annet med brodering av klubbens logo står dere fritt til å bestille det. Men da må det gjøres på Horze i Trondheim.

 

Gi tilbakemelding til: Inga Granlund – 94150803 – leder@linnk.no

(JAKKENE MÅ FORHÅNDSBETALES)

 

 

________________________________________________________

 

Årsmøte 18.03.13

 

Åpning

 

* Sakliste og innkallelse godkjent

 

* Møteleder Inga Granlund, referent May Randi Hatling

 

* Valg av to til å skrive protokoll: Anne Mette Berntsen og Maria Larsen

 

Årsmelding

 

* Inga Granlund gikk gjennom denne.

 

Kommende år, 2013.

 

* Få et velfungerende styre

 

* Få opp aktiviteten

 

* Samle klubben mer, mer sammenspleiset.

 

* Sosiale kvelder/samlinger

 

* Holde medlemmene oppdatert, bedre informasjon.

 

* Få et bedre system på ting, også i forhold til at ting skal dokumenteres

 

* Øke medlemstallet

 

* Stevneutvalg som fungerer

 

* Bli flinkere til å bruke media og Helen Aune. Alltid ha en oppdatert hjemmeside.

 

Regnskap

 

* Maria Larsen gikk gjennom dette.

 

* Regnskapet er ikke komplett, da det mangler mye dokumentasjon.

 

* Også flere faktorer fører til at regnskapet ikke er komplett.

 

Støttemidler

 

* Få grei utebanen for sesongen.

 

* Det er satt i gang søknader, der i blant til SMN og NTE.

 

* Kommunen ser på saken.

 

* Sponsing.

 

Dugnader

 

* Her har vi flere alternativer enn loddsalg.

 

* Er i gang ang. mobilinnsamlingen. Må få et organisert system på dette, slik at vi får ut mest mulig fra denne dugnaden.

 

Innkomne saker

 

* Det var ikke meldt noen innkomne saker i forkant av dette årsmøtet.

 

Valg:

 

* Leder: Marit Asklund Forslag til styret: Lillian Brønseth, Anne Grethe Krogstad, Inga Granlund og May R. Hatling.

 

* Ikke på valg var: Styresmedlem – Emilie Lello Eidem Vararepresentant – Julie Stadsøy Juniorrepresentant – Andrea Sundal

 

* Styre gis samtykke på årsmøte om å velge utvalgene i etterkant. Valg av stevneutvalg, aktivitetsutvalg og kioskutvalg ble ikke gjort på årsmøtet.

______________________________________________

 

Årsmelding for Levanger og Innherred Hestesportsklubb

 

For perioden 20/2-2012 til 18/04-2013

 

1. Styrets sammensetting: - Leder: Inga Granlund - Nestleder: Birthe Vist - Kasserer: Maria Larsen - Styresmedlem: Emilie Lello og May Randi Hatling - Juniormedlem: Andrea Sundal

 

2. Aktivitetsutvalgets sammensetting: - I perioden har aktivitetsutvalget bestått av: - Gunn Marit Bertheussen - Anne Mette Berntsen - Tonje Søreng Langfjord - Jan Kåre Sundal - Sverre Smevik

 

3. Møte tilstellinger: - Det er blitt arrangert årsmøte - Det er blitt arrangert 4 styremøter. Da to var inkludert aktivitetsutvalget. - Det er blitt arrangert 1 møte i aktivitetsutvalget

 

4. Saker: - Jobbet med den nye klubben . Da det ble dannet ny klubb rett før årsskifte 2012. - Styret har jobbet for å få aktiviteter flyttet til Solstad Gård. - Vært et litt amputert år, når det gjelder aktiviteter. Men vi har fått klubben til å gå, med et resultat på økning av medlemmer. - Vi har og jobbet for å få utdannet teknisk personell. Dette har resultert i en dressurdommer og en banebygger til i klubben.

 

5. Medlemstall: - Samlet medlemstall pr. 31/12-2012 er 89 medlemmer. En økning på 55 medlemmer fra året før.

 

6. Stevner, Konkurranser og andre arrangementer - Klubben har arrangert 1 utvidet klubbstevner. - Klubben har arrangert 1 treningsstevne.

 

- Klubben har arrangert klubbmesterskap i sprang (ponni og hest) og dressur (ponni og hest) - Klubben har hatt flere dugnadsdager, med maling av hindermateriell. - Klubben arrangerte helgetrening i dressur.

 

7. Anlegg: Klubben har hatt sine arrangementer og treninger på Solstad Gård. Der mange av klubbens medlemmer har ridd treninger hos Sverre Smevik, Ellen Hungness og Silje Engesvik.

 

8. Oppgaver i året som kommer - Få et godt og velfungerende styre. - Få opp flere små grupper, som jobber med hver sin ting. I stedet for at alt ligger på styret sine skuldre. Da styrearbeidet er mye arbeidet. - Få opp aktiviteten. Som treninger, gjerne i samarbeid med Solstad. Trenger nødvendigvis ikke å gå gjennom klubben. Men som et tilbud til klubbens medlemmer. Sosiale kvelder, grilling, osv. - Holde klubben sine medlemmer oppdatert! Gjennom mail, facebook og hjemmeside! - Aktivisere klubbens medlemmer mer i klubbens saker, utvikling osv. - Få en systematisk klubb, hvor ting blir gjort på en ordentlig måte og dokumentert. - Være engasjert og sørge for at informasjonsflyten innen styret blir bra, informasjonen mellom styret og stevneutvalget blir bra, og ikke minst informasjonen mellom styre og de små gruppene og ut til medlemmene blir bra, slik at medlemmene føler seg oppdatert til enhver tid.

 

For klubben 18. April. 2012 Inga Granlund (leder)

 

(sign)

________________________________________________________

Innkalling til årsmøte:

 

Vi i styret i Levanger og Innherred ønsker å invitere til årsmøte.

 

Torsdag 18. April

Kl. 18.30

På Solstad Gård

 

Sakliste

 

1. Åpning - godkjenning av innkallelse og sakliste - valg av møteleder og referent - valg av to til å skrive under protokollen

2. Årsmelding

3. Kommende år, 2013

4. Regnskap

5. Valg

6. Stevneutvalg, aktivitetsvalg og kioskutvalg

7. Støttemidler

8. Dugnader

9. Innkomne saker

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må meldes skriftlig til styret v. leder (Inga Granlund) innen 10. April.

 

Det vil også være mulighet for prøving å bestilling av klubbjakker på årsmøte. Priser kommer nærmere årsmøtet, når jeg har fått eksakt pris fra Horze.

 

Det vil bli servering.

 

Velkommen!

________________________________________________________

 

Vær med på å samle inn penger til klubben ved Innsamling av brukte mobiler:

 

Vi samler inn brukte mobiler (kan være ødelagte). Klubben tjener kr.35,- pr.mobil og slikt blir det penger av hvis vi er mange som bidrar. Mobiltelefoner er noe som blir hyppig byttet ut så her tror vi det kan ligge mange rundt om kring i skuffer og skap. Hør med alle du kjenner og ta med! Kanskje kan pengene fra nettopp dette være med å finansiere høytalere eller tidtakningsutstyr slik at våre stevner blir enda bedre?

 

________________________________________________________

 

Dressage Clinic med Andreas Helgestrand

 

Den 8. Mai kl. 17.00 satte en av verdens beste ryttere i gang i en festpyntet hall på Bruråk på en fire timer lang kveld. Da hadde han rundt 6-7 testryttere som red for Andreas, før han så red 2-3 hester selv. Både hestene og ekvipasjene var nøye valgt ut for å legge forholdene best mulig til rette for en lærerik kveld for alle.

Blant disse testrytterne hadde vi to av våre fantastiske ekvipasjer.

 

Under navnene ligger link til film:

 

Silje Engesvik og Åtoftens Walit

 

http://www.youtube.com/watch?v=zWiwJ0eH4Co&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8mYuSIyonA8&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=EfnFuAWzoQU&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=HegcFeJzA80&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=D2latruJtVk&feature=relmfu

 

 

May Elise Skauvik og Stall K's Ankulgård Rainbow

http://www.youtube.com/watch?v=Nw0bMJMMjwA&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=Nw0bMJMMjwA&feature=related

 

Vi er skikkelig stolte av dere!

 

________________________________________________________

 

Grasrotandelen:

Har nå fått en oversikt over Grasrotandelen. Og dette er penger som er + for klubben. Derfor oppforderer jeg alle medlemmene våre til å få registrert alle tippekort i familien på klubben vår:

 

Vårt organisasjonsnummer er:

993817546

 

Kontoen står fortsatt på vårt gamle navn: Innherred Hestesportsklubb. Men dette skal vi få ordnet, så det er ikke noe feil om det ikke er Levanger og Innherred Hestesportsklubb sitt navn som kommer opp når dere legger inn organisasjonsnummeret.

linnk.no © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use