Medlemsskap

 

Medlemsskap i LINNK

 

Kontingent for 2017

 

Enkeltmedlemsskap: 450,-

 

Familiemedlemsskap: 550,-

 

Ved innmelding må navn, adresse, fødselsdato, e-post og gjerne telefonnummer sendes inn til leder@linnk.no. Dette for at det blir registrert i idrettsforbundet sine sider og slik at det blir bestilt medlemssbladet Hestesport.

 

 

Vi oppfordrer også familier til å betale familiemedlemsskap. Det gjør at vi får flere medlemmer og igjen mer støtte fra idrettsforbundet.

 

Medlemskontigenten betales inn på konto:

 

4202.12.92251

 

Og merkes med "Medlem, år og navn"

 

 

 

 

 

linnk.no © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use